Falling Lyrics by Ray G


She's a smart baby
She got me falling
Am falling, am falling, am falling, am falling
She's a smart baby
She got me dripping
Am dripping, am dripping, am dripping, am dripping

She got a cocktail of juice and ginger
Akariga Rwampara yeija Ntinda
She got her friends in Naalya and Ntinda
Weekend nk'egi nomushaanga Jinja aaah!
Akatunga class takuzaana
Sometimes she puts on glasses
When I look at her I crush

She's a smart baby
She got me falling
Am falling, am falling, am falling, am falling
She's a smart baby
She got me dripping
Am dripping, am dripping, am dripping, am dripping

She's a smart baby
She got me falling
Am falling, am falling, am falling, am falling
She's a smart baby
She got me dripping
Am dripping, am dripping, am dripping, am dripping

She's a smart baby
Every move nekorwa steady
Tatebya story
Ogu ni star omu movies ze
Tinkyenda akore
Oh buri kimwe ninteekwa nki mugabire, ayii!
Eishokye ashunshure
Oh manicure pedicure ezo azikore, ayaya!
Nyowe ndi kakore
Nayenda ninjwara na rugabire
Naateekwa ovugye
Yayenda nankora rwangangureee

She's a smart baby
She got me falling
Am falling, am falling, am falling, am falling
She's a smart baby
She got me dripping
Am dripping, am dripping, am dripping, am dripping

She's a smart baby
She got me falling
Am falling, am falling, am falling, am falling
She's a smart baby
She got me dripping
Am dripping, am dripping, am dripping, am dripping

Ehh, agumize ngu takwenda ba kerere
Agumize ngu takunda rwari baby
Nanye tindwine don't you worry uuh hmm!

Agumize ngu takwenda ba kerere
Agumize ngu takunda rwari baby
Oooh noo oooh noo! yeah, yeah yeah!

She's intentional
Omwaana akeija ali intentional oh!
Wanna let you know
That she's a bit international yeah yeah, yeah yeah

Falling, am falling, am falling, am falling
She's a smart baby
She got me dripping
Am dripping, am dripping, am dripping, am dripping