Ringaaniza Lyrics by Ray G


Ahh
otabanganisa(iyee eeh)oa ringani(za eah)
Ieee ehee 
Tagira banywani Oriya' ketamwaa
Akaruha' banywani nembwijanaa
It's your belief ngu aketamwa ebyensi akabiruha nikwo eegoo
Oyijo' mukyike akuhwehure eeeeh
Bakamureebya keingyi
Aboburyaarya bwiingi eee
Titwine sasi anymore anymore
(Ayibaambeee)
Enshoni wapi anymore anymore
(Baambeeeee)
Obwesigwa wapi anymore anymore
(Ayibaambee)
Haza titwine maani anymore anymore
(Baambeeee)
Nobwo kwiririrwa nobura’ yakuraaza
Abantu bakeshisha embabazi zahwa
Nomutindira omusaasibwa nataha nomwaana
Mbwenu omukweriinda noba mubi oyaanga
Even if you try to never ever to see them cry
Okukunda otakwekunda nokwebihaa
Titwine sasi anymore anymore
(Ayibaambeee)
Enshoni wapi anymore anymore
(Baambeeeee)
Obwesigwa wapi anymore anymore
(Ayibaambee)
Haza titwine maani anymore anymore
(Baambeeee)
Yeah
Otabanganisa okukoragye otabanganisa eeeh
Ringaniza okukora gye otabanganisa eeh
Bakamureebya keingyi iyeee eeh
Aboburyaarya bwiingi eee wooo
Titwine sasi anymore anymore
(Ayibaambeee)
Enshoni wapi anymore anymore
(Baambeeeee)
Obwesigwa wapi anymore anymore
(Ayibaambee)
Haza titwine maani anymore anymore
(Baambeeee)
Otabanganisa yeee okukoragye otabanganisa (titwine maani anymore)
Ringaniza (anymore uoo)okukura gye otabanganisa (saasi anymore)
Otabanganisa (otabanganisa) ogkukora gye otabanganisa (ee eeeh)
Ringaniza eehe aa aaa aaa okukora gye otabanganisa eeh